Explore "Digitalisering Interne Dienstverlening", Gemeente Amsterdam

« overzicht van methodes

Explore

In een traject van drie weken gaat een expertteam van Tiltshift, samen met uw eigen mensen, de organisatie in en halen we de problemen en ideeën op van de mensen uit de business.

Al sinds 2015 werken we bij Tiltshift aan ‘human centered’ innovatie. Daarbij kijken we, mét de mensen die het gaan gebruiken, naar het geheel van de organisatie, de processen en de software. Dat begint allemaal met de Explore, een kort onderzoek waarin we een onderwerp verkennen en de ideeën en problemen die leven in de organisatie snel en goed in kaart brengen. Om vervolgens focus te leggen op wat haalbaar is zodat afgewogen keuzes te maken zijn. De uitkomst van een Explore geeft de de startpunten van waaruit concrete innovatie kan beginnen. Of waar de blokkade zit die innovatie in de weg zit.

Een Explore start met het bepalen wat we gaan onderzoeken en wie we allemaal daarvoor gaan spreken. Aansluitend volgen drie stappen:

1 - Ontdek:
In de eerste week van de Explore ligt de focus op luisteren en begrijpen. Door middel van gebruikersinterviews gaan we ontdekken, begrijpen en doorgronden wat het onderwerp precies omvat, welke ideeën en problemen er leven en welke kansen er liggen.

2 - Waardeer:
In de tweede week bepalen we de waarde en prioriteit van alle onderwerpen die naar voren zijn gekomen. Dat doen we vanuit het perspectief van realisatie, lijkt het haalbaar? Aansluitend toetsen we dit in een sessie met betrokkenen en management.

3 - Kies:
In de derde week kiezen we de onderwerpen die zich het best lenen voor realisatie. Het wordt duidelijker welke uitvoeringsvorm daarbij nodig is en er ontstaat een hoog-over inzicht in de benodigde investering en planning. In een afsluitende sessie maken we met de betrokkenen en management de keuzes.

We voeren een Explore uit in een doorlooptijd van drie weken. We houden korte interviews met met de medewerkers en organiseren en faciliteren de sessies rondom ‘waardeer’ en ‘kies’. Op deze manier ontwikkelen we de startpunten voor innovatie, zowel in de mindset van de medewerkers als op papier.

« overzicht van methodes