« overzicht van materialen

Empathy map

Voor het gezamenlijk samenvatten van een interview op basis van empathie gebruiken wij vaak Empathy Maps.

De Empathy Map bestaat tenminste uit vier kwadranten, daarin omschrijf je wat iemand:

Daarnaast kun je onderaan gelijk de pijnpunten apart uitlichten en omschrijven wat er verbeterd kan worden.

Je kunt er voor elke geinterviewde apart de map invullen, of alle resultaten samen op één. Net wat je prettig vindt, wat het doel is en hoeveel interviews er afgenomen zijn.

Wat voor ons fijn werkt is als iedereen na elkaar zijn/haar bevindingen opplakt en kort toelicht. Zo neem je elkaar mee in ieders bevindingen.

Download de originele Empathy Map van XPLANE. Hier vindt je ook meer (Engelstalige) uitleg over hoe je de Empathy Map kunt inzetten.

« overzicht van materialen