« overzicht van projecten

Oprichten DataLab Amsterdam

Het mantra bij eerdere pogingen van de gemeente Amsterdam om met marktpartijen te innoveren op basis van haar data was ‘Wij de data, u de apps’. Maar de data was moeilijk te vinden in oude, ontoegankelijke systemen en ontbrak het aan context en actualiteit.

Om hier verandering in te brengen werd Tiltshift gevraagd om te zorgen voor succesvol gebruik en betere ontsluiting van de gemeentelijke data voor innovatieve toepassingen. We organiseerden een programma en een schaduworganisatie van waaruit diverse snelle, concrete projecten werden opgezet: DataLab Amsterdam werd opgericht.

Vanuit DataLab Amsterdam werd gezocht naar concrete problemen in de organisatie welke konden worden opgelost met behulp van data en simpele technologieën. Doordat de data deze keer relevant was voor de organisatie was deze bruikbaar, vindbaar en bleef deze up-to-date. Daarbij introduceerden we het structureel gebruik van Open Source software en de VNG Common Ground principes.

“Data is iets wat managers willen. Maar daar zit niemand op te wachten. Data daar heb je pas wat aan als je weet wat je er mee wilt.”

Maarten Geraets, partner

In de beginfase waren veel afdelingen tegen de plannen en werd ons roekeloos cowboy gedrag verweten. Hierop reageerden we door aan te haken op de belangen van de nee-zeggers. Bleven ze toch nee zeggen, dan gingen we om ze heen.

UX researcher Yvonne en developer Krijn zitten in DataLab Amsterdam

DataLab Amsterdam groeide uit tot een centrale spil in de innovatie van de stad. Afdelingen met aanvankelijk irritatie werden geholpen met kwalitatieve data en applicaties.

Het team had als doel om nuttige toepassingen te maken voor mensen in de stad, waar zij echt wat aan hebben. De business kon voor nop gebruikmaken van de diensten van DataLab Amsterdam. Hiervoor stonden ze in de rij doordat we schaarste creëerden door te focussen op één project tegelijk. Tijdens enkele open dagen konden casussen worden aangedragen en geprioriteerd. De directie had de finale stem in welke projecten opgepakt werden.

Prioritering projecten tijdens oprichten DataLab gemeente

DataLab Amsterdam heeft bijgedragen aan de innovatie van de stad en heeft geleid tot kwalitatieve data en applicaties voor verschillende afdelingen binnen de gemeente. Amsterdam speelt, binnen de gemeenten, een voortrekkersrol op het gebied van innovatie, data en applicatieontwikkeling. Dat vindt de oorsprong in DataLab Amsterdam.

“Dus in drie maanden applicaties maken voor mensen, die shit oplost en die data nodig heeft. Dat was de truc, nu werd de data daadwerkelijk gebruikt”

Maarten Geraets, partner

Ook innovatieve toepassingen realiseren?

Tijdens een vrijblijvend intake- en adviesgesprek bespreken we jouw situatie en hoe we daarbij kunnen helpen.

« overzicht van projecten