« overzicht van projecten

Woonvergunning voor Kwetsbare Groepen

Om mensen uit kwetsbare groepen te helpen met hun terugkeer naar zelfstandigheid mogen ze soms een tijdje op proef wonen. Ze krijgen dan een tijdelijke woning, woonvergunning én de nodige begeleiding. Om dit in goede banen te leiden werken zorgverleners, woningcorporaties en gemeente intensief samen. Maar dat kon beter.

De directie Wonen van de gemeente Amsterdam was ontevreden over de manier van samenwerken in deze keten. Want iedere betrokken organisatie hanteerde eigen processen en het was bovendien niet altijd helder wie waarvoor verantwoordelijk was. Dat kostte onnodig veel tijd en zorgde er voor dat informatie niet altijd veilig uitgewisseld werd. Tijd dus om Tiltshift aan te haken.

In twee weken tijd spraken we met de betrokkenen, zowel bij de gemeente als bij de andere organisaties. We keken mee in het proces en ontdekten dat er veel meer aan de hand was. Zo had elke organisatie een ander beeld van het proces. Voor zover er al dezelfde formulieren werden gebruikt hanteerde iedereen een andere versie. Om dat op te lossen verzonnen we met elkaar een online overzicht van de processtappen (allemaal hetzelfde proces) en daarbinnen handige online formulieren (allemaal dezelfde versie). Na nog eens twee weken was de eerste versie daarvan al bij de partijen gebruik.

Toen begon het eigenlijk pas echt. Op basis van de feedback die we kregen maakten we de formulieren grotendeels digitaal. Informatie hoeft nog een keer ingevoerd te worden; sneller en minder fouten. Ook maakten we een dashboard waarin de ketenpartners de status van ‘hun’ cases kunnen volgen. Om tenslotte in de laatste week nog een upload functie toe te voegen waardoor de onveilige uitwisseling per e-mail helemaal niet meer nodig is.

In een paar maanden van probleem naar geïmplementeerde oplossing. Door de snelheid van het team, de betrokkenheid van de gebruikers en een écht tastbaar probleem, maakten we precies dát wat nodig was. Het resultaat tref je op omslagroute.amsterdam.nl. Een veilige omgeving waarin ketenpartners wél kunnen samenwerken. Daardoor kunnen ze focussen op waar het om gaat: het helpen van die kwetsbare mensen op hun weg naar zelfstandigheid.

Wil je de samenwerking tussen partners optimaliseren?

Tijdens een vrijblijvend intake- en adviesgesprek bespreken we jouw situatie en hoe we daarbij kunnen helpen.

« overzicht van projecten