Informatiebeveiliging

Tiltshift is gecommitteerd om aan de verwachtingen en eisen van onze klanten en andere belanghebbenden te voldoen op het gebied van informatiebeveiliging. Vanuit het doel van onze organisatie, stellen wij beleidskaders op om te komen tot een goede beveiliging van onze informatie.

De directie committeert zich eraan om een management systeem te implementeren, te onderhouden en continu te verbeteren. Een management systeem is een samenhangend geheel van beleid, processen, registraties, documenten en handelingen die leiden tot een aantoonbaar beheerste en continu verbeterende informatiebeveiliging. De directie neemt tevens de voorbeeldrol op zich om aan medewerkers en andere belanghebbenden het belang van informatiebeveiliging uit te dragen. Daarbij stellen wij middelen beschikbaar om de informatieveiligheid te vergroten.

Als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid zijn er beleidsregels opgesteld voor de verschillende deelonderwerpen die wij vanuit de ISO 27001 norm, onze bedrijfsstrategie, wet- en regelgeving, risicoanalyse en -behandeling noodzakelijk of wenselijk achten voor het degelijk beveiligen van onze informatie.

Het beleid voor privacy hebben wij gepubliceerd op deze website: www.tiltshift.nl/privacy/