"Een idee kan nog zo mooi klinken: the proof of the pudding is in the eating."

Na twee hypercommerciële platforms te hebben opgezet heeft Johan zich bekeerd. Ondertussen is hij een bekend gezicht in public tech Nederland en fel voorvechter van open samenwerking in de publieke sector. Vanuit zijn startup achtergrond is hij nog altijd brutally honest en uber-pragmatisch. Advies geeft hij gevraagd en ongevraagd, zowel op het niveau van de uitvoerders als op directieniveau — in begrijpelijke taal en overzichtelijke tekeningen. Hij is tevreden over zijn werk als iedereen weer hetzelfde doel voor ogen heeft.

Projecten

Algoritmeregister

Het inzetten van algoritmes en kunstmatige intelligentie door de overheid is niet zonder risico’s. Het is daarom niet vreemd dat dit volop in de belangstelling staat in de media, de politiek en Europese wetgeving. Het programmateam “Algoritmeregister” helpt overheden hier meer grip op te krijgen en naar buiten toe meer inzicht te geven in welke algoritmes er worden ingezet en waarom.

Demodam

Common Ground is een beweging om niet vast te zitten aan specifieke leveranciers bij het bedenken, realiseren en in de praktijk inzetten van gemeentelijke software. Door software op te splitsen in kleine, samenwerkende brokjes wordt het mogelijk om stukjes te vervangen en beter samen te werken. Demodam is hiervoor de open innovatie-community. Tijdens bijeenkomsten en hackathons werken (nieuwe) leveranciers en gemeenten samen aan innovatieve toepassingen en componenten.

Code for NL

Code for NL is de Nederlandse community van mensen die samenwerken aan een open, eerlijke en inclusieve digitale overheid en samenleving. Het doel is de succesvolle digitale transformatie van gemeenten, andere overheden en de samenleving als geheel.

Eerdere projecten

Opzetten Datalab Amsterdam

In 2015 werden wij gevraagd om bij de Gemeente Amsterdam een Datalab op te zetten: een plaats om “meer te doen met data” en “innovatieve toepassingen” te realiseren. Om dit handen en voeten te geven hebben we de Fixxx methode voor snelle innovatie die werkt geïntroduceerd: in 12 weken van probleem naar werkende toepassing. Met onder andere design thinking, lean startup en open source, agile development brachten we samen met betrokkenen de problemen in kaart en ontwikkelden we slimme, datagedreven oplossingen. Datalab en de Fixxx manier van werken zijn ondertussen een voorbeeld geworden voor hoe overheden op een nieuwe manier software ontwikkelen.

Eva Leffef

Managing Director

Maarten Geraets

Partner

Joris Boeren

Partner