« overzicht van projecten

Applicatiefamile Straatnotes

Door het ontwerpen en realiseren van Straatnotes kunnen notities van Straatcoaches in Amsterdam wettelijk en veilig verwerkt worden. Er ontstaat zo goed zicht op wat er in de stad speelt.

De informatie die straatcoaches verzamelen vormen een rijke bron aan informatie voor veel ambtelijke onderdelen in de stad Amsterdam. Anno 2020 was er behoefte aan het opnieuw structureren van de applicatie, én van de rechthebbenden. Immers, niet iedereen mag zomaar grasduinen in zo’n bron. De vraag was: trekken we de lijn niet te streng? Hoe voldoen we aan de AVG en andere privacy vereisten? En hoe weten we dat er alleen op de juiste manier gebruik gemaakt wordt van de informatie? Kortom: een behoefte aan herstructurering in organisatorische én technische zin.

We maakten eerst pas op de plaats door doelgroep, gebruik en opzet in kaart te brengen. We begeleidden de opzet en inrichting van nieuwe convenanten tussen de partijen die gebruik maken van het systeem. Hiermee wordt het juiste gebruik van de informatie geborgd.

In technische zin hebben we de architectuur van het systeem naar een volgend niveau getild, met de principes van Common Ground als basis. In plaats van één alles omvattend systeem voor iedereen, is Straatnotes nu een applicatiefamilie geworden. Bestaande uit diverse losse en herbruikbare applicaties met in het midden een centrale database. Die laatste bevat alle informatie én de toegangsrechten conform de afgesloten convenanten en gegevensregeling.

Veiliger en toekomstgericht. De privacy van de betrokkenen is nu beter geborgd en het systeem voldoet aan de vereisten van veiligheid. Dankzij de koppeling van toegangsrechten aan het verwerkingsdoel is het nu mogelijk de informatie conform de privacy vereisten te verspreiden onder de aangesloten partijen.

Met de professionalisering van Straatnotes is het systeem beter toegerust voor hergebruik in andere gemeenten dan de Gemeente Amsterdam. Daar helpen we natuurlijk graag mee.

“Straatnotes geeft een gedetailleerd en gericht beeld van de jeugdproblematiek, met veel nuance. Het biedt een goede, integrale informatiepositie voor alle betrokkenen.”

Paul van Eeten, Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Amsterdam

Wil je meer weten over Straatnotes voor jouw gemeente?

Tijdens een vrijblijvend intake- en adviesgesprek bespreken we jouw situatie en hoe we daarbij kunnen helpen.

« overzicht van projecten